• Wed. Jun 29th, 2022

ข่าววันนี้ อ่านข่าวล่าสุด สรุปข่าวรอบวัน – yedconline.org

ข่าว อ่านข่าววันนี้ ข่าวล่าสุด สรุปประเด็นข่าวรอบวันที่น่าสนใจ ข่าวโควิด-19 ข่าวชุมนุม ข่าวด่วน ข่าวต่างประเทศ เศรษฐกิจ ล่าสุด

ครม.รับรู้ เขยื้อนหลักการรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความแข็งแกร่งฐานราก

Byinfo

Nov 17, 2021

ครม.ทราบ เคลื่อนนโยบายรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความเข้มแข็งรากฐาน-ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน-ยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช. ด้าน ‘นายกฯ’ ย้ำ รัฐมนตรีนำนโยบายไปสู่การปฎิบัติ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 พ.ย. ที่โฮเต็ลโซฟิเทล กระบี่ คนมั่งมีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองพิธีกรประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลสัมมนาคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.เดินทาง) ที่ จ.กระบี่ ว่า ครม.ทราบการลงพื้นที่ศึกษางานของ ครม.ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อาทิเช่น กระบี่ ตรัง จังหวัดพังงา ภูเก็ต จังหวัดระนอง และสตูล เพื่อขับนโยบายและโครงการที่สำคัญของรัฐบาลในมิติต่างๆเป็นต้นว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและความรู้ความเข้าใจในการแข่งของไทย ตัวอย่างเช่น โครงการปรับปรุงสนามบินจังหวัดระนอง สนามบินนานาประเทศกระบี่ โครงการปรับปรุงปรับปรุงแก้ไขท่าเรือภูเก็ต และโครงการนำสายติดต่อสื่อสารลงดิน บริเวณจุดท่องเที่ยว และก่อสร้างท่าจอดเรืออ่าวมาหยาบคายริเวณจุดท่องเที่ยวเกาะพีพี และก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากการเกษตร ผ่านโครงการปรับปรุงธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ โครงการเพิ่มค่าและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความสวยงามจากผลิตภัณฑ์การเลี้ยงหอยมุก การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากรากฐาน โดยปรับปรุงกลุ่มโอท็อป และวิสาหกิจชุมชน และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน โดยปรับปรุงแก้ไขระบบที่ดินในการเลี้ยงชีพและลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือสิทธิ์ที่ดิน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต ส.เปรียญภ. 4-01 แก้ไขที่ดินและที่อยู่อาศัย รวมถึงโครงการบ้านมั่นคง และก็การพัฒนาระบบสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวัง คุ้มครองและการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 ควบคู่กับการดำเนินการของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านกับการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน

การปรับปรุงศักภาพคนประเทศไทยทุกช่วงวัย จัดทำโครงการ NFE Data Map : ปักหมุดสร้างโอกาสทางการศึกษาของผู้พิการและไม่ค่อยได้รับโอกาศ และจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นดีเลิศ ผลักดันบริหารจัดการน้ำอีกทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน ด้วยโครงการการว่าจ้างก่อสร้างขุดลอกและทะนุบำรุงชายฝั่งทะเลและบริเวณร่องน้ำกันตรัง
การปฏิสังขรณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวรัชดาพูดว่า รัฐบาลดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในการแข่งและยุทธศาสตร์ชาติ 1.ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ โดยบูรณาการการทำงานด้วยกันระหว่างกระทรวง และส่วนราชการ นอกนั้น ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน อีกทั้งโครงข่ายคมนาคมทางถนนหนทาง การจัดการจัดการภัย ติดตามหลักสำคัญปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 2.การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีสมรรถนะในพื้นที่ เพื่อชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยการเยือนดูวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับการช่วยส่งเสริมจากกองทุนผลักดันการรักษาพลังงาน และ 3.การเสริมสร้างและปรับปรุงสมรรถนะต้นทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยืนยง ติดตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพียงพอ การดำเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น การศึกษานอกระบบและการเล่าเรียนตามสะดวก เป็นต้น ทั้งนี้ นายกฯสั่งย้ำให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวโยงนำบทสรุปจากการลงพื้นที่เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.