• Wed. Jun 29th, 2022

ข่าววันนี้ อ่านข่าวล่าสุด สรุปข่าวรอบวัน – yedconline.org

ข่าว อ่านข่าววันนี้ ข่าวล่าสุด สรุปประเด็นข่าวรอบวันที่น่าสนใจ ข่าวโควิด-19 ข่าวชุมนุม ข่าวด่วน ข่าวต่างประเทศ เศรษฐกิจ ล่าสุด

ประเพณีลอยกระทงปี 2564 ตรงกับวันไหน? ข้างหลังนายกรัฐมนตรีไฟเขียวจัดงานได้

Byinfo

Nov 1, 2021

เช็กวันประเพณีลอยกระทงปี 2564 ตรงกับวันไหน ข้างหลังนายกรัฐมนตรีไฟเขียวให้จัดกิจกรรมได้ ภายใต้เงื่อนไข การคุ้มครองการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล

วันนี้ ( 31 เดือนตุลาคม 64 )น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองผู้ประกาศประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พูดว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกรัฐมนตรี รวมทั้ง รมว.กลาโหม อนุมัติให้หน่วยงานจัดงานประเพณีลอยกระทงได้เพื่อรักษาสืบสาน รวมทั้งส่งเสริมประเพณีลอยกระทงที่มีคุณค่า ทั้งนี้ประเพณีลอยกระทงในปี 2564 ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน

โดยการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงอาศัยหลักมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting) รวมทั้งการคุ้มครองการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) โดยมีแนวทางรวมทั้งมาตรการรณรงค์สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทง ดังนี้

1.ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งบังคับใช้อย่างเคร่งครัด ตัวอย่างเช่น ห้ามปล่อยโคมลอย งดเว้นเล่นประทัด พลุ พลุ รณรงค์ประเพณีลอยกระทงปลอดสุรา ฯลฯ

2.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการจราจรอีกทั้งทางบกรวมทั้งทางน้ำ ตรวจสอบความเรียบร้อยของยานพาหนะที่จะใช้รับ-ส่งราษฎรในตอนประเพณีลอยกระทง

3.ขอความร่วมมือผู้จัดงานรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการป้องกันรวมทั้งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งกระทรวงวัฒนธรรม โดยการควบคุมผู้มาร่วมงานไม่ให้แออัดคับแคบ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา กำหนดให้เว้นระยะห่างด้านสังคมในทุกกิจกรรม

4.ทุกสถานที่ที่จัดงานประเพณีลอยกระทงควรมีจุดคัดกรองอุณหภูมิ จัดให้มีจุดสมัครสมาชิกไทยชนะก่อนเข้ารวมทั้งออก จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ จัดจุดทิ้งขยะที่มีฝาปิดสนิท ชำระล้างผิวสัมผัสอีกทั้งก่อนรวมทั้งข้างหลังการจัดงาน รวมทั้งชำระล้างห้องสุขาทุก 1-2 ชั่วโมง แม้ด้านในงานมีการแสดงให้ชำระล้างก่อนรวมทั้งข้างหลังการแสดงทุกรอบ
สำหรับประเพณีลอยกระทงนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 เย็น เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือถ้าเกิดเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนาจะตรงกับเดือนยี่ รวมทั้งแม้เป็นปฏิทินสุริยคติจะราวพ.ย. ซึ่งเดือน 12 นี้เป็นช่วงๆต้นฤดูหนาว อากาศจึงเย็นสบาย รวมทั้งอยู่ในฤดูน้ำหลาก มีน้ำขึ้นเต็มฝั่ง รวมทั้งเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงอีกด้วย

loy
ประเพณีลอยกระทงนั้น ไม่มีหลักฐานกำหนดแจ่มแจ้งว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด แต่เชื่อว่าจารีตประเพณีนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า “พิธีการจองเปรียญ” หรือ “การลอยพระไฟ” รวมทั้งมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 1 พูดถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานกินเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทำให้เช้าใจกันว่างานดังกล่าวน่าจะเป็นงานประเพณีลอยกระทงอย่างแน่นอน

ยิ่งไปกว่านี้จารีตประเพณีการลอยกระทง น่าจะเป็นคติของชนชาติที่ประกอบเกษตรกรรม ซึ่งต้องมีน้ำตามสายน้ำ เพื่อขอบพระคุณพระแม่คงคา หรือเทวดาแห่งน้ำ อีกทั้งเป็นการแสดงความคารวะขออภัยที่ได้ลงอาบ หรือปล่อยสิ่งปฏิกูลลงน้ำไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม รวมถึงเป็นการบูชาเทวดาตลอดจนรอยรอยเท้า พระเจดีย์จุฬามณี อื่นๆอีกมากมาย ตามคติความเชื่อถือ โดยแท้จริงการลอยกระทงมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ เป็น

1. เพื่อขออโหสิแก่พระแม่คงคา เพื่อบูชารอยรอยเท้ารวมทั้งบูชาเทวดาตามคติความเชื่อถือ

2. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยไว้มิให้หายไปตามเวลา

3. เพื่อทราบถึงคุณประโยชน์ของน้ำหรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นของจำเป็นในการดำรงชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published.