• Wed. Jun 29th, 2022

ข่าววันนี้ อ่านข่าวล่าสุด สรุปข่าวรอบวัน – yedconline.org

ข่าว อ่านข่าววันนี้ ข่าวล่าสุด สรุปประเด็นข่าวรอบวันที่น่าสนใจ ข่าวโควิด-19 ข่าวชุมนุม ข่าวด่วน ข่าวต่างประเทศ เศรษฐกิจ ล่าสุด

สมัครสมาชิก SME ตรงนี้! ช่วยเจ้านาย 3,000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

Byinfo

Nov 17, 2021

รมว.แรงงาน หวาดหวั่นสถานประกอบการ ยังไม่รู้ “แผนการผลักดันและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs” หากสมัครสมาชิกตามที่มีการกำหนดไม่ทัน ภายใน 20 เดือนพฤศจิกายน 64 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 3000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ทำแผนการผลักดันและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เปิดสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ “ผลักดันการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 64 – 20 เดือนพฤศจิกายน 64 ปัจจุบันนี้มีสถานประกอบการสมัครสมาชิกเข้าร่วมแผนการ 169,096 ราย หรือปริมาณร้อยละ 42.84 ช่วยรักษาระดับการจ้างงานผู้รับจ้างเชื้อชาติไทย 2,536,686 คน หรือปริมาณร้อยละ 62.90 ซึ่งเหลือช่วงเวลาสมัครสมาชิกร่วมแผนการเพียงแค่ 4 วันเพียงแค่นั้น หากไม่ปฏิบัติการตามช่วงเวลาที่ระบุจะก่อให้นายจ้าง สถานประกอบการ เสียสิทธิที่กำลังจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อผู้รับจ้างเชื้อชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในพ.ย. 2564 – มกราคม 2565

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และพล.อ.ประวิตร วงษ์กาญจน์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 โดยได้อนุมัติแผนการผลักดันและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ภายใต้กรอบวงเงิน 37,506,414,000 บาท เพื่อนายจ้างสามารถรักษาระดับการจ้างงาน ทำให้ผู้รับจ้างเชื้อชาติไทยในธุรกิจ SMEs ไม่ถูกเลิกจ้างตามข้อตกลงแผนการฯ มีรายได้ดูแลตัวเองและครอบครัว อีกทั้งนายจ้าง สถานประกอบการ ได้รับเงินสนับสนุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปฟื้นฟูธุรกิจ และสร้างความแข็งแรงในธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้ตลอด ซึ่งผมหวังดีนายจ้าง สถานประกอบการนิดหน่อยที่ยังไม่รู้แผนการฯ ตอนนี้ก็มอบหมายกรมการจัดหางานรีบโทรแจ้งนายจ้างในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบครั้งละราย เพื่อรับรู้ข้อมูลและมาสมัครสมาชิกทันตามกำหนด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายสุกใส โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน บอกว่า กรมการจัดหางานรับข้อออกคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอนนี้มอบหมายเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่จากที่ทำการหางานจังหวัดกรุงเทพ พื้นที่ 1-10 และที่ทำการหางานจังหวัดทั่วทั้งประเทศ ติดตามนายจ้าง สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนที่ตั้งบริษัทในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อโปรโมทข้อมูลแผนการฯ และเร่งรัดให้สมัครสมาชิกภายในตั้งเวลา ซึ่งพบว่าโดยมากที่ยังไม่รู้ข้อมูลแผนการและยังไม่สมัครสมาชิกมักเป็นนายจ้างในธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างงาน 3 – 4 คน

สมัครสมาชิก SME ผลักดันการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ที่นี่

job

“สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม และมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถสมัครร่วมแผนการ ผ่านเว็บไซต์ “ผลักดันการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เพื่อตรวจตราคุณลักษณะ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จำเป็นต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินสนับสนุน สำนักงานประกันสังคม 1-10 ในระบบ e-Sevice ก็เลยจะได้รับเงินสนับสนุนจากแผนการนี้ ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถสมัครสมาชิกร่วมแผนการฯผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารซึ่งมี หนังสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดแบงค์ (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายจ้างและเลขบัญชี) และสำเนาหนังสือรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา) โดยลงนามการันตีสำเนาถูกทุกฉบับ ติดต่อที่ที่ทำการหางานจังหวัดทุกจังหวัด ที่ทำการหางานจังหวัดกรุงเทพพื้นที่ 1 – 10 เพื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้ หรือหากต้องการสอบถามรายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้ให้ติดต่อที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published.