• Wed. Jun 29th, 2022

ข่าววันนี้ อ่านข่าวล่าสุด สรุปข่าวรอบวัน – yedconline.org

ข่าว อ่านข่าววันนี้ ข่าวล่าสุด สรุปประเด็นข่าวรอบวันที่น่าสนใจ ข่าวโควิด-19 ข่าวชุมนุม ข่าวด่วน ข่าวต่างประเทศ เศรษฐกิจ ล่าสุด

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 รอบ 2 พอดีนี่ www.sso.go.th รับเงินเยียวยา 2,500 บาท

Byinfo

Sep 28, 2021

ประกันสังคม แจ้งวันโอนเงินเยียวยา มัธยม33 เช็คสิทธิ์ถึงที่กะไว้เว็บ www.sso.go.th ถ้าเกิดยังมิได้สิทธิรีบยื่นทวนสิทธิ์ด่วน

เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์เนื้อความระบุถึงการจ่ายเงินเยียวยาผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ใน 13 จังหวัด รอบ 2 ตัวอย่างเช่น จ.กรุงเทพฯ, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, สมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, จังหวัดยะลา, สงขลา, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และอยุธยา เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 64 โดยจะได้รับคนละ 2,500 บาท โอนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนแค่นั้น และจะโอนเป็นลำดับเลขบัตรประชาชนของผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ด้วย

นอกจากนั้น ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 สามารถพิจารณาสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคมถึงที่กะไว้เว็บ www.sso.go.th และถ้าเกิดผู้เอาประกันตน

มาตรา 33 ที่เข้าเกณฑ์มาตรฐานได้รับเงินเยียวยาแต่เมื่อพิจารณาสิทธิแล้วระบบกลับแจ้งว่ามิได้รับสิทธิ สามารถยื่้นทวนสิทธิได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทวนสิทธิที่เว็บ www.sso.go.th แล้วหลังจากนั้นกรอกข้อมูลแบบฟอร์มให้ครบบริบรูณ์ ระบุเลขบัตรประชาชนให้แจ่มแจ้ง แนบสำเนาบัตรฯ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ข้าราชการสำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้

ส่งเอกสารด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคม หรือผ่านไปรษณีย์ได้เช่นกัน

33

Leave a Reply

Your email address will not be published.