• Thu. Jun 30th, 2022

ข่าววันนี้ อ่านข่าวล่าสุด สรุปข่าวรอบวัน – yedconline.org

ข่าว อ่านข่าววันนี้ ข่าวล่าสุด สรุปประเด็นข่าวรอบวันที่น่าสนใจ ข่าวโควิด-19 ข่าวชุมนุม ข่าวด่วน ข่าวต่างประเทศ เศรษฐกิจ ล่าสุด

เรื่องราวจุดสำคัญ “วันสารทไทย” จารีตประเพณีทำบุญเดือนสิบ 2564

Byinfo

Oct 6, 2021

วันสารทไทย 2564 ตรงกับวันที่ 6 เดือนตุลาคม นับว่าเป็นขนบธรรมเนียมสำคัญของชาวไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน ชอบจัดขึ้นในราวเดือนกันยายน-เดือนตุลาคมของทุกปี อีกทั้งยังเป็นวันรวมพี่น้องที่สมาชิกในครอบครัว ร่วมกันทำบุญทำทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษที่ตายไปแล้ว มีประวัติที่มาที่ไปอย่างไร ติดตามจากบทความนี้

ทำความรู้จัก “วันสารทไทย” เป็นวันอะไร?

วันสารทไทย คือ วันทำบุญทำทานกลางปีของชาวไทย ตรงกับวันแรม 15 เย็น ขึ้น 10 บ้างก็นิยมเรียกวันนี้ว่า “วันสารทเดือนสิบ” หรือ “ขนบธรรมเนียมทำบุญทำทานเดือนสิบ” โดยในแต่ละภาคจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างออกไป ดังต่อไปนี้

– ภาคกลาง : วันสารทไทย
– ภาคใต้ : งานบุญเดือนสิบ, ขนบธรรมเนียมชิงเปรต
– ภาคอีสาน : งานทำบุญข้าวสาก
– ภาคเหนือ : งานตานก๋วยสลาก

วันสารทไทยได้รับอิทธิพลมาจากคติประเทศอินเดีย เมื่อไทยรับเข้ามาใช้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของประเพณีพื้นบ้านแล้ว ก็จะมีความยึดโยงกับความศรัทธาเรื่องสังคมเกษตรกรรมแล้วก็บรรพบุรุษ โดยมั่นใจว่าการทำบุญให้แก่บรรพบุรุษที่ตายไปแล้ว รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพยกย่อง จะช่วยดลใจให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข ฝนตกตามฤดูกาล พรรณไม้ธัญญาหารสมบูรณ์บริบูรณ์ เก็บเกี่ยวสำเร็จผลิตที่พึงพอใจ แม้กระนั้นถ้าเกิดไม่เคารพบรรพบุรุษแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็จะได้รับผลที่ตรงข้ามกันนั่นเอง

ประวัติความเป็นมาวันสารทไทย มีที่มาอย่างไร?

จากหลักฐานในหนังสือพิธีสิบสองเดือน บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) มั่นใจว่า ขนบธรรมเนียมวันสารทไทยมีมาตั้งแต่สมัยจังหวัดสุโขทัย ส่วนต้นเหตุที่สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียแล้วก็คติพราหมณ์ ด้วยเหตุว่าในสมัยก่อนตอนวันสารทที่จัดในเดือน 10 เมื่อเทียบกับตอนฤดูเก็บเกี่ยวของไทยแล้ว พบว่าเป็นช่วงที่ข้าวยังไม่สุก ไม่ใช่ฤดูเก็บผลผลิตของไทย จึงไม่สามารถที่จะทำขนมกระยาสารทขึ้นมาโดยใช้ผลผลิตในตอนนั้นได้
เมื่อเป็นเช่นนั้น ชาวไทยจึงปรับเปลี่ยนด้วยการนำข้าวสารเก่า ผสมกับถั่วแล้วก็งา เพื่อใช้ทำขนมกระยาสารท สำหรับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพดา แล้วก็ผีสาง ที่รอคุ้มครองคุ้มครองปกป้องแทนนั่นเอง ถัดมาเมื่อชาวไทยหันมาเชื่อในศาสนาพุทธ จึงนิยมทำบุญทำทานกับสงฆ์ เพื่ออุทิศบุญส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษ รวมถึงคนตายที่กลายเป็น “เปรต” ให้ได้มีโอกาสมารับส่วนบุญในวันทำบุญทำทานสารทเดือนสิบนั่นเอง ซึ่งคนใต้จะเรียกวันนี้ว่า “วันทำบุญทำทานชิงเปรต” นั่นเอง โดยต้องมีการจัดสำรับของกิน ผลไม้ ขนมพอง ขนมลา อื่นๆอีกมากมาย นำไปทำบุญทำทาน เพื่อหวังให้ญาติโกโหติกาที่ตายไปแล้ว ได้รับผลบุญในตอนเทศกาลดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว

sartjaen2

ความสําคัญวันสารทไทย สะท้อนแนวคิดเรื่องอะไรบ้าง?

  • การแสดงความกตเวทิตาต่อบรรพชนที่ตายไปแล้ว มั่นใจว่าในตอนวันสารทเดือนสิบ ญาติโกโหติกาที่ตายจากไปแล้ว แม้กระนั้นยังจำเป็นต้องใช้บาปอยู่ จะได้กลับมาหาครอบครัวเพื่อรับส่วนบุญบุญกุศล
  • การแสดงความยำเกรงต่อผู้มีบุญคุณณ แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบรรพชนที่เสียชีวิตไปแล้ว แล้วก็ลูกหลานญาติโกโหติกาที่ยังมีชีวิตอยู่
  • การแสดงความมีน้ำใจ ด้วยเหตุว่าในตอนวันสารทไทย ชาวไทยชอบนิยมนำขนมกระยาสารท หรือขนมตามขนบธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ไปมอบให้แก่กัน
  • การแสดงความยำเกรงต่อธรรมชาติ แม่โพสพ ผีสาง เทพดา (ตามความศรัทธาของแต่ละพื้นที่) ที่ช่วยคุ้มครองคุ้มครองปกป้องให้พืชผลการเกษตรได้ประสิทธิภาพที่ดี
  • การเสียสละ ทำบุญทำทาน บริจาคทาน ไม่โลภ ไม่ยึดติด อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือพระพุทธศาสนา รักษาขนบธรรมเนียมไทยสืบไป

sartjaen1

สำหรับกิจกรรมวันสารทไทยที่ชาวไทยยึดมั่นปฏิบัติกันทุกปี คือ การไปวัดทำบุญทำทาน กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ตาย ด้วยการนำข้าวปลาของกิน ผลไม้ ขนมตามขนบธรรมเนียม ไปร่วมตักบาตรที่วัด ซึ่งการประกอบพิธีวันสารทไทยในแต่ละพื้นที่ ก็อาจมีลักษณะที่แตกต่างออกไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.